top of page

AS - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzi praktyki dla nauczycieli przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia

- fizyka

- chemia

- biologia

- geografia

- HiT

Jeśli potrzebujesz zrealizować praktyki nauczycielskie w ASLO skontaktuj się z nami.

Koniecznie przygotuj następujące informacje:

- ilość godzin praktyk

- przedmioty praktyk

ASLO zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów na praktyki. Pierszeństwo posiadają osoby, które pracują już w zawodzie nauczyciela lub bibliotekarza w szkole.

bottom of page