top of page

AS - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej i  jest wpisane do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 238 LO

Nauka trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej

Absolwenci AS - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą przystąpić do

egzaminu maturalnego

Zajęcia w liceum odbywają się w systemie zaocznym, w trybie weekendowym, średnio dwa razy w miesiącu

Materiały z odbytych zajęć dostępne są dla słuchaczy w formie elektronicznej w panelu ucznia

Słuchaczka AS Liceum pisząca na tablicy
Słuchacz AS Liceum

Naukę w AS - Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych mogą podjąć absolwenci:
 

 • zasadniczej szkoły zawodowej

 • szkoły branżowej

 • gimnazjum

 • szkoły podstawowej

  a także osoby, które przerwały naukę w:

   

 • innym liceum ogólnokształcącym

 • liceum profilowanym

 • technikum

Statut Szkoły

AS - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzi praktyki dla nauczycieli. Więcej informacji znajdziesz TU.

Słuchacze AS LO mogą opłacać czesne w sekretariacie Szkoły lub przelewem na konto:

AS - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
12 1240 6087 1111 0010 7120 3299

tytułem: Czesne [imię nazwisko]

kopiuj

skopiowano!

bottom of page